U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary
+ 420 353 206 646 sllkv@email.cz

Deklarace 2018

Logo Sdružení  logoahr

 

Deklarace o spolupráci Karlovarské krajské sekce Asociace hotelů

 a restaurací a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech na rok 2018 

 

KKS AHR a SLL KV mají společné zájmy v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Prohlašují, že ve své činnosti budou usilovat o nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb, zvyšování kvalifikace pracovníků a dodržování všech standardů a certifikací vztahujících se k jejich působení.

V oblasti marketingu budou podporovat aktivity západočeských lázeňských měst, Krajského úřadu Karlovarského kraje a Destinační agentury, zaměřené na propagaci cestovního ruchu a lázeňství v zahraničí a v tuzemsku. Budou podporovat iniciativy týkající se zápisu západočeských lázeňských měst do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Budou působit na příslušné orgány a organizace, aby zajišťovaly podmínky pro příjemný pobyt hostů z hlediska životního prostředí, péče o infrastrukturu měst, úklid a čistotu veřejných prostorů, udržování parkové zeleně, regulace dopravy v lázeňském území, bezpečnosti osob a ochrany majetku, péče o kolonády a prameny minerálních vod a dalších přírodních léčivých zdrojů a prosazování zjednodušení vízové povinnosti cizinců.

 

Zvláštní pozornost bude zaměřena na konkrétní akce s významem pro další rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, jako je

– další postup přípravy a zahájení obnovy Císařských lázní v Karlových Varech,

– realizace dokončení stavby důležitého dopravního terminálu – Horní nádraží v K. Varech,

– rozvoj dopravy, zejména s ohledem na brzké dokončení dálnice R6,

– konstantní rozvoj a podporu pro karlovarské mezinárodní letiště,

 

KKS AHR a SLL KV si vzájemně budou předávat informace týkající se aplikace nových předpisů vztahujících se k provozovaným ubytovacím a stravovacím zařízením a poskytovaným službám. Budou také spolupracovat s dalšími institucemi působícími v oblasti společných zájmů (Infocentrum, Medispa, Balneologický institut v Karlových Varech a p.).

 

Hodnocení plnění této Deklarace bude součástí zpráv o činnosti předkládaných výročnímu společnému zasedání členů obou partnerů.

 

Karlovy Vary 13. 12. 2017

 

Za Sdružení léčebných lázní                                     Za Karlovarskou krajskou sekci

v Karlových Varech                                                  Asociace hotelů a restaurací ČR

 

Ing. Wolfgang Háma                                                Jan Kronika

předseda                                                                    předseda