U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary
+ 420 353 206 646 sllkv@email.cz

Úvod

Úvodní informace o Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech:

            Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech bylo založeno v roce 1994 za účelem spolupráce provozovatelů lázeňských zařízení v Karlových Varech při prosazování společných zájmů v oblasti lázeňství. Na základě dobrovolnosti sdružuje většinu lázeňských i jiných organizací, které svou činností mají vztah k lázeňství (např. péče o prameny minerálních vod, vzdělávání v oblasti lázeňství, aj.). Zájmy léčebného lázeňství prosazuje ve styku se zastupitelskými (město, kraj) a státními (ministerstvo zdravotnictví) orgány. Spolupracuje s profesními svazy a odbornými spolky, působícími v lázeňství a cestovním ruchu (Svaz léčebných lázní České republiky, Asociace hotelů a restaurací ČR a její krajská sekce). Sdružení napomáhá podle svých možností rozvoji znalostí a rozšiřování informací o nových medicínských, technických a ekonomických poznatcích, metodách a předpisech, týkajících se lázeňství. Podporuje podle svých možností akce propagující lázeňství, vzdělávací akce a publikační činnost v oboru lázeňství.

Od roku 2004 Sdružení uděluje CENU Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech. Cena se uděluje jako morální ocenění významného přínosu pro rozvoj lázeňství v Karlových Varech a zvyšování jeho úrovně, a to nejen členům nebo pracovníkům členů Sdružení. Cena se uděluje např. za zavádění nových úspěšných léčebných postupů, zejména s využitím karlovarské vřídelní vody, za mimořádnou propagaci Karlových Varů jako významného lázeňského místa, za realizaci významných investičních a modernizačních akcí zaměřených na poskytování lázeňské péče, aj. Cena Sdružení se uděluje každý rok jednomu jednotlivci a jedné organizaci a předává se při slavnostním zahajování lázeňské sezóny.

Sdružení na každý rok schvaluje Plán činnosti. Na členské schůze, které se konají zpravidla 1x za 2 měsíce, jsou zváni hosté k projednávaným otázkám.

Statutárním orgánem Sdružení je výbor, který představuje předseda pan Květoslav Navrátil, místopředsedkyně MUDr. Marie Rebjonková a tajemník Ing. František Mikeš.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6967.

Adresa: Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, U Imperiálu 10, 360 01 Karlovy Vary.

Telefon: +420 353 206 646

E-mail: sllkv@email.cz